Detail produktu

Simulátor FMCW radaru pro měření rychlosti vozidel

URBANEC, T. RAIDA, Z. KADLEC, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Tento simulátor vznikl pro vyhodnocování nastavení všech komplexních parametrů pro úlohu měření rychlosti vozidel ve více jízdních pruzích. K základnímu radaru tak byla doplněna metoda měření úhlů pomocí dvou přijímacích antén. Kód umožňuje nastavit 2D situaci simulace, pohyb testovacích cílů, polohu radaru, směr natočení antén radaru, jeho výkon, kmitočet a další parametry. Výsledkem je identifikace, kde v ploše jsou cíle detekovány, jejich detekovaná poloha ze vzdálenosti a úhlu a měřená rychlost cílů. Simulátor tak nabízí pohled na vlastnosti zamýšleného radaru v reálném provozu a umožňuje vyhodnocení přesnosti měření a velikost pokrytí sledované oblasti. Celý kód je psán v prostředí Matlab. Kód vznikl v rámci spolupráce s firmou RAMET a. s. na projektu „Nové metody identifikace vozidel v jízdních pruzích při měření rychlosti“ inovačního voucheru Zlínského kraje.

Klíčová slova

FMCW radar, simulátor, měření rychlosti, vícepruhové vozovky

Datum vzniku

30.10.2014

Umístění

Letecká 1110, 686 04 Kunovice

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty