Detail produktu

Šestikanálový tester bondovacích vodičů

ŠOTNER, R. PETRŽELA, J. GÖTTHANS, T. DŘÍNOVSKÝ, J. KRATOCHVÍL, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Šestikanálový tester bondovacích vodičů je určen pro zkoušky odolnosti vodičů různých materiálů mezi ploškami substrátu integrovaného obvodu a vývody pouzdra integrovaného obvodu. Tester zajišťuje průtok nastavitelné úrovně pulzního proudu bondovacím vodičem, přičemž je snímán tento proud i úbytek napětí na bondovacím vodiči a dále zpracováván. Tester umožňuje postupné měření na šesti kanálech, tj. až šesti bondovacích vodičů, které jsou obsaženy v pouzdře SOIC28 (poskytl ON Semiconductor BVBA, Oudenaarde), na které je aktuální verze testeru uzpůsobena. Řízení amplitudy, střídy a počtu opakování protékajícího proudu z externího zdroje, adresaci konkrétního vodiče, řízení interních zesilovačů a zpracování snímaných signálů provádí řídící počítač s měřící kartou.

Klíčová slova

Bondovací vodič, tavení, destrukční zkoušky, stárnutí, proudové namáhání

Datum vzniku

09.11.2014

Umístění

Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www