Detail publikace

Solární absorbér se strukturovaným povrchem – možná cesta ke zvýšení účinnosti.

MRŇA, L. ŘIHÁČEK, J. LIDMILA, Z. PODANÝ, K. KUBÍČEK, J.

Originální název

Solární absorbér se strukturovaným povrchem – možná cesta ke zvýšení účinnosti.

Český název

Solární absorbér se strukturovaným povrchem – možná cesta ke zvýšení účinnosti.

Anglický název

The solar absorber with structured surface - possibly a way to increase efficiency.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Konstrukce solárních absorbérů se v poslední době ustálila na podobě absorpční desky s odvodem tepla skrze trubkový registr na její zadní straně. Příspěvek pojednává o poduškových solárních absorbérech vyráběných za pomocí technologie laserového svařování, kdy se průvarem dvou plechů vytvoří potřebná meandrová struktura umožňující řízený průtok teplosměnného média skrze celou plochu absorbéru. Je zkoumána i možnost vytvoření systému jehlancovitých dutin nebo podélných drážek v čelním absorbujícím plechu. Tím se zvětší teplosměnná plocha a v dutinách se sluneční záření absorbuje cestou vícenásobných odrazů. Díky tomuto mechanismu se navíc sníží závislost na denním a ročním chodu dopadajícího slunečního záření. Jsou vyrobeny funkční vzorky o rozměrech 1000x1000mm.

Český abstrakt

Konstrukce solárních absorbérů se v poslední době ustálila na podobě absorpční desky s odvodem tepla skrze trubkový registr na její zadní straně. Příspěvek pojednává o poduškových solárních absorbérech vyráběných za pomocí technologie laserového svařování, kdy se průvarem dvou plechů vytvoří potřebná meandrová struktura umožňující řízený průtok teplosměnného média skrze celou plochu absorbéru. Je zkoumána i možnost vytvoření systému jehlancovitých dutin nebo podélných drážek v čelním absorbujícím plechu. Tím se zvětší teplosměnná plocha a v dutinách se sluneční záření absorbuje cestou vícenásobných odrazů. Díky tomuto mechanismu se navíc sníží závislost na denním a ročním chodu dopadajícího slunečního záření. Jsou vyrobeny funkční vzorky o rozměrech 1000x1000mm.

Anglický abstrakt

The construction of solar absorbers have recently become common form of absorption plates with heat removal through the pipe register on the back side. The paper discusses the desk of solar absorbers manufactured using laser welding technology, where the penetration of two plates creates a meandering structure needed to allow controlled flow of heat exchange medium through the whole surface of the absorber. It explored the possibility of creating a system pyramidal cavities or longitudinal grooves in the front absorbent sheet. This increases the heat transfer surface and in the cavities with the solar radiation is absorbed through multiple reflections. With this mechanism will reduce dependence on daily and annual running of the incident solar radiation. They are made functional samples with dimensions of 1000x1000mm. .

Klíčová slova

poduškový solární absorbér; meandrová struktura; laserové svařování

Rok RIV

2014

Vydáno

01.07.2014

Nakladatel

Společnost pro techniku prostředí

Místo

Praha

ISBN

978-80-02-02546-7

Kniha

Konference Alternativní zdroje energie 2014

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

119

Strany do

128

Strany počet

9

BibTex


@inproceedings{BUT108457,
 author="Libor {Mrňa} and Jan {Řiháček} and Zdeněk {Lidmila} and Kamil {Podaný} and Jaroslav {Kubíček}",
 title="Solární absorbér se strukturovaným povrchem – možná cesta ke zvýšení účinnosti.",
 annote="Konstrukce solárních absorbérů se v poslední době ustálila na podobě absorpční desky s odvodem tepla skrze trubkový registr na její zadní straně. Příspěvek pojednává o poduškových solárních absorbérech vyráběných za pomocí technologie laserového svařování, kdy se průvarem dvou plechů vytvoří potřebná meandrová struktura umožňující řízený průtok teplosměnného média skrze celou plochu absorbéru. Je zkoumána i možnost vytvoření systému jehlancovitých dutin nebo podélných drážek v čelním absorbujícím plechu. Tím se zvětší teplosměnná plocha a v dutinách se sluneční záření absorbuje cestou vícenásobných odrazů. Díky tomuto mechanismu se navíc sníží závislost na denním a ročním chodu dopadajícího slunečního záření. Jsou vyrobeny funkční vzorky o rozměrech 1000x1000mm.",
 address="Společnost pro techniku prostředí",
 booktitle="Konference Alternativní zdroje energie 2014",
 chapter="108457",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Společnost pro techniku prostředí",
 year="2014",
 month="july",
 pages="119--128",
 publisher="Společnost pro techniku prostředí",
 type="conference paper"
}