Detail publikace

Contour Shape Classification for Detection of Mis-segmented Bones in CT Data

JANOVIČ, T. WALEK, P.

Originální název

Contour Shape Classification for Detection of Mis-segmented Bones in CT Data

Český název

Contour Shape Classification for Detection of Mis-segmented Bones in CT Data

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je prezentována metoda pro detekci chybně segmentovaných kostí v datech získaných pomocí výpočetní rentgenové tomografie (CT) založená na klasifikaci tvarů binárních objektů. V první části je prezentována metoda prahování s globálním prahem pro segmentaci kortikálních částí kostí. Potřebný práh je určen optimálním proložením histogramu vybraným typem pravděpodobnostního rozdělení. Kontura získaných binárních objektů je extrahována a pomocí kumulativní úhlové funkce je popsána jednorozměrným signálem. Následně jsou na této funkci pomocí vlnkové transformace detekovány body, které představují místa potenciálně nedostatečně segmentovaných kostí. Představená metoda je testována na reálných CT datech.

Český abstrakt

V příspěvku je prezentována metoda pro detekci chybně segmentovaných kostí v datech získaných pomocí výpočetní rentgenové tomografie (CT) založená na klasifikaci tvarů binárních objektů. V první části je prezentována metoda prahování s globálním prahem pro segmentaci kortikálních částí kostí. Potřebný práh je určen optimálním proložením histogramu vybraným typem pravděpodobnostního rozdělení. Kontura získaných binárních objektů je extrahována a pomocí kumulativní úhlové funkce je popsána jednorozměrným signálem. Následně jsou na této funkci pomocí vlnkové transformace detekovány body, které představují místa potenciálně nedostatečně segmentovaných kostí. Představená metoda je testována na reálných CT datech.

Klíčová slova

CT, segmentace, prahování, kumulativní úhlová funkce, vlnková transformace.

Rok RIV

2014

Vydáno

24.04.2014

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4922-0

Kniha

Student EEICT Proceedings of the 20th Conference - Volume 2

Strany od

30

Strany do

32

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT107697,
  author="Tomáš {Janovič} and Petr {Walek}",
  title="Contour Shape Classification for Detection of Mis-segmented Bones in CT Data",
  annote="V příspěvku je prezentována metoda pro detekci chybně segmentovaných kostí v datech získaných pomocí výpočetní rentgenové tomografie (CT) založená na klasifikaci tvarů binárních objektů. V první části je prezentována metoda prahování s globálním prahem pro segmentaci kortikálních částí kostí. Potřebný práh je určen optimálním proložením histogramu vybraným typem pravděpodobnostního rozdělení. Kontura získaných binárních objektů je extrahována a pomocí kumulativní úhlové funkce je popsána jednorozměrným signálem. Následně jsou na této funkci pomocí vlnkové transformace detekovány body, které představují místa potenciálně nedostatečně segmentovaných kostí. Představená metoda je testována na reálných CT datech.",
  booktitle="Student EEICT Proceedings of the 20th Conference - Volume 2",
  chapter="107697",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="april",
  pages="30--32",
  type="conference paper"
}