Detail produktu

Lineární driver pro 850 nm VCSEL laser

KINCL, Z. PROKEŠ, A. KOLKA, Z.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

V současné době většina komerčně dostupných driverů pro IR VCSEL lasery s vlnovou délkou 850 nm umožňují pouze OOK (digitální) modulaci (IC s aplikací pro síťové prvky 1/10 Gbit Ethernet). Obvodové řešení založené na elektro-optických modulátorech (Mach-Zehnder modulátor) je fyzikálně realizovatelné pouze pro IR pásmo 1550 nm. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k návrhu vlastního obvodového řešení. Byl navržen a realizován lineární driver 850 nm VCSEL laseru s analogovou šířkou pásma od 10 MHz do 1 GHz. Driver umožňuje práci v několika režimech (CW, RF modulace, pulzní režim). Výstupní střední optický výkon je stabilizován rychlou smyčkou zpětné vazby využívající monitorující fotodiodu. Driver umožňuje nastavení a měření stejnosměrného proudu laseru v rozmezí až do 250 mA. Pro dosažení požadované šířky pásma, vysoké linearity, dostatečné účinnosti a hloubky promodulování je driver osazen dvojicí RF zesilovačů s plochou kmitočtovou charakteristikou zesílení pracujících v režimu push-pull. Diferenční RF modulační proud je injektován do proudové smyčky laseru pomocí střídavé vazby, která zajistí konstantní střední optický výkon. Jednotlivé zesilovače musejí mít co nejvíce podobné parametry a musejí být buzeny v protifázi. To je zajištěno pomocí širokopásmového trasformátoru balun s fázový posuvem 180 stupňů. Návrh obvodového zapojení a DPS je impedančně přizpůsoben na impedanci 50 Ohmů. Zařízení bylo vyvinuto v rámci projektu GA18303001 a slouží k měření parametrů bezdrátových optických kanálů (v časové i kmitočtové doméně) pro vzájemnou komunikaci uvnitř vozidla. Pro tento účel je driver osazen 12 mW typ. VCSEL laserem ULM850-02-TT-HSMAPP od společnosti ULM.

Klíčová slova

VCSEL driver, FSO

Datum vzniku

21.04.2014

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav Radioelektroniky, Technická 12, 616 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www