Detail publikace

Horní náměstí v Přerově: historické jádro bez funkce městského centra

ŽÁČKOVÁ, M.

Originální název

Horní náměstí v Přerově: historické jádro bez funkce městského centra

Český název

Horní náměstí v Přerově: historické jádro bez funkce městského centra

Anglický název

Upper Square in Přerov: Historic Core without a Function of City Centre

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je zaměřen na zhodnocení urbanistické podoby historického jádra města Přerova s důrazem na jeho nefunkčnost v roli městského centra, což představuje ojedinělý jev. Záměrem je zjistit a popsat, kdy a z jakých příčin mohlo dojít k vyčlenění lokality Horního náměstí z městského života a nastínit možnosti jeho opětovné integrace prostřednictvím modifikace stávajících funkcí.

Český abstrakt

Příspěvek je zaměřen na zhodnocení urbanistické podoby historického jádra města Přerova s důrazem na jeho nefunkčnost v roli městského centra, což představuje ojedinělý jev. Záměrem je zjistit a popsat, kdy a z jakých příčin mohlo dojít k vyčlenění lokality Horního náměstí z městského života a nastínit možnosti jeho opětovné integrace prostřednictvím modifikace stávajících funkcí.

Anglický abstrakt

Purpose of the contribution is to evaluate an appearance of historic core of Přerov with an accent to its lack of function as a city centre, which is quite an unusual phenomenon. The intention is to examine and describe when and under what circumstances became detached from bustle of a city centre and outline possibilities for its reintegration through modification of its current functions.

Klíčová slova

Horní náměstí v Přerově, historické jádro, městské centrum, památková péče, veřejný prostor, urbanismus, top-down strategie, bottom-up strategie, občanské iniciativy, komunální politika

Rok RIV

2013

Vydáno

25.09.2013

Nakladatel

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-3148-0

Kniha

Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. Konference Architektura v perspektivě 2013

Číslo edice

1

Strany od

77

Strany do

87

Strany počet

10

BibTex


@inproceedings{BUT106482,
 author="Markéta {Žáčková}",
 title="Horní náměstí v Přerově: historické jádro bez funkce městského centra",
 annote="Příspěvek je zaměřen na zhodnocení urbanistické podoby historického jádra města Přerova s důrazem na jeho nefunkčnost v roli městského centra, což představuje ojedinělý jev. Záměrem je zjistit a popsat, kdy a z jakých příčin mohlo dojít k vyčlenění lokality Horního náměstí z městského života a nastínit možnosti jeho opětovné integrace prostřednictvím modifikace stávajících funkcí.",
 address="Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební",
 booktitle="Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. Konference Architektura v perspektivě 2013",
 chapter="106482",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební",
 year="2013",
 month="september",
 pages="77--87",
 publisher="Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}