Detail produktu

Kategorizace zemních teras z hlediska ozelenění terasových svahů

DUMBROVSKÝ, M. SOBOTKOVÁ, V.

Typ produktu

specializovaná mapa s odborným obsahem

Abstrakt

Mapa zobrazuje prostorovou lokalizaci zemních teras a kategorizaci ozelenění terasových svahů. Mapa bude sloužit orgánům státní správy a uživatelům pozemků.

Klíčová slova

zemní terasy, svah zemních teras, ozelenění, kategorizace

Datum vzniku

18.12.2013

Umístění

Vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Ústav vodního hospodářství, Žižkova 17, 602 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty