Detail produktu

Nástroj pro optimalizaci výrobních rozvrhů

HRUBÝ, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

PSP-Solver je programový nástroj pro výpočet optimalizace výrobních rozvrhů (Resource-Constrained Project Scheduling Problem). V základní podobě čerpá zadání výrobních úloh z knihovny PSPLIB. V nástroji je protypově implementována technika dynamické analýzt úlohy určená pro cílené mutace kandidátních řešení. Optimalizace probíhá genetickým algoritmem.

Klíčová slova

výrobní rozvrh, optimalizace

Datum vzniku

04.11.2013

Umístění

http://perchta.fit.vutbr.cz/PSP-Solver

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty