Detail produktu

Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce

BRZOŇ, R. OSTRÝ, M. BODNÁROVÁ, L. HORÁK, D. KLUBAL, T. ŽÍTT, P. DOSTÁLOVÁ, D.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Tepelně izolační modul v sobě skloubí výhody tepelně izolačního materiálu a vysoce pevnostního kompozitu na bázi skelných vláken a pryskyřic. Použití je v místech kde je vysoké zatížení tlakem a zároveň je nutné snížit tepelné toky. Protipožární ochrana je řešena speciálními materiály odolnými vysokým teplotám s nízkou tepelnou vodivostí. Typickým příkladem použití tepelně izolačního modulu je napojení zdiva na základovou konstrukci (např. betonová deska). Pokud chceme mít v takovémto případě řešení bez tepelných mostů, je správné vytvoření takového detailu náročné jak na pracnost, tak na celkový čas. Při použití naší technologie se sníží složitost a pracnost provádění na úroveň klasického zdění. Další velkou výhodou je možnost vytvoření prvku na míru individuálním požadavkům investora a podle potřeby variovat statickou únosnost prvku s jeho tepelně izolačními vlastnostmi.

Klíčová slova

Tepelná izolace, tepelná vodivost, pevnost v tlaku, požární odolnost, sklovláknové kompozity, GFRP

Datum vzniku

01.07.2013

Umístění

Experimentální laboratoř Ústavu pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek