Detail publikace

Studium vysokocyklového chování Cr-Ni-Mo-V oceli s využitím metody akustické emise

VLAŠIC, F. KOULA, V. MAZAL, P. BÁRTKOVÁ, D.

Originální název

Studium vysokocyklového chování Cr-Ni-Mo-V oceli s využitím metody akustické emise

Český název

Studium vysokocyklového chování Cr-Ni-Mo-V oceli s využitím metody akustické emise

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá výzkumem únavového chování Cr-Ni-Mo-V oceli, používané u tlakových nádob reaktoru typu VVER-1000 pod označením GOST 15Ch2NMFA. Pro hodnocení cyklických zkoušek byly dodány tři různé tavby oceli pod označením „H“, „P“ a „S“ ve formě CT těles. Únavové zatěžování bylo realizováno při asymetrii cyklu R = -1 a R = 0 ve vysokocyklové oblasti. Během zkoušek byl zaznamenáván průběh rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic a signál akustické emise. Cílem bylo pomocí této defektoskopické metody vyhodnotit mikrostrukturní změny v průběhu celé životnosti materiálu při méně používaném a publikovaném ohybovém zatěžování a navrhnout nový přístup a metodiku hodnocení jednotlivých stádií únavového procesu.

Český abstrakt

Práce se zabývá výzkumem únavového chování Cr-Ni-Mo-V oceli, používané u tlakových nádob reaktoru typu VVER-1000 pod označením GOST 15Ch2NMFA. Pro hodnocení cyklických zkoušek byly dodány tři různé tavby oceli pod označením „H“, „P“ a „S“ ve formě CT těles. Únavové zatěžování bylo realizováno při asymetrii cyklu R = -1 a R = 0 ve vysokocyklové oblasti. Během zkoušek byl zaznamenáván průběh rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic a signál akustické emise. Cílem bylo pomocí této defektoskopické metody vyhodnotit mikrostrukturní změny v průběhu celé životnosti materiálu při méně používaném a publikovaném ohybovém zatěžování a navrhnout nový přístup a metodiku hodnocení jednotlivých stádií únavového procesu.

Klíčová slova

únavové zatěžování, akustická emise, trhlina, stádia únavového procesu

Rok RIV

2013

Vydáno

01.11.2013

Nakladatel

VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4799-8

Kniha

NDE for Safety / Defektoskopie 2013

Edice

VUT v Brně a ČNDT

Číslo edice

1

Strany od

247

Strany do

254

Strany počet

322

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT102876,
 author="František {Vlašic} and Václav {Koula} and Pavel {Mazal} and Denisa {Bártková}",
 title="Studium vysokocyklového chování Cr-Ni-Mo-V oceli s využitím metody akustické emise",
 annote="Práce se zabývá výzkumem únavového chování Cr-Ni-Mo-V oceli, používané u tlakových
nádob reaktoru typu VVER-1000 pod označením GOST 15Ch2NMFA. Pro hodnocení
cyklických zkoušek byly dodány tři různé tavby oceli pod označením „H“, „P“ a „S“ ve formě
CT těles. Únavové zatěžování bylo realizováno při asymetrii cyklu R = -1 a R = 0 ve
vysokocyklové oblasti. Během zkoušek byl zaznamenáván průběh rezonanční frekvence
zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic a signál akustické emise. Cílem bylo pomocí této
defektoskopické metody vyhodnotit mikrostrukturní změny v průběhu celé životnosti
materiálu při méně používaném a publikovaném ohybovém zatěžování a navrhnout nový
přístup a metodiku hodnocení jednotlivých stádií únavového procesu.",
 address="VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT",
 booktitle="NDE for Safety / Defektoskopie 2013",
 chapter="102876",
 edition="VUT v Brně a ČNDT",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT",
 year="2013",
 month="november",
 pages="247--254",
 publisher="VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT",
 type="conference paper"
}