Detail publikace

Studium elektrické aktivity mozku během pohybu

BUBNÍK, K. KOLÁŘOVÁ, J.

Originální název

Studium elektrické aktivity mozku během pohybu

Český název

Studium elektrické aktivity mozku během pohybu

Anglický název

EEG during complex movement

Typ

přednáška

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Výsledek experimentu ověřuje, že během každého pohybu dojde k desynchronizaci SMR, což se projeví oslabením signálu. Ve spektogramu je zeslabení signálu v pásmu SMR dobře patrné právě v okolí časových značek (pohyb prstu). Mezi značkami signál opět narůstá. V navazujícím pokusu osoba vykonávala střídavý pohyb prsty. V tomto pokusu je patrný nárůst signálu v pásmu beta, což je patrně způsobeno větší náročností na koordinaci prstů. V experimentu byla ověřena možnost použití signálu jako vstupu BCI. Otázkou je, zda by zpětná vazba ze signálu EEG dokázala zefektivnit proces rehabilitace. Další otázkou je, vývoj signálu SMR u pacientů s mozkovou mrtvicí během rehabilitace.

Český abstrakt

Výsledek experimentu ověřuje, že během každého pohybu dojde k desynchronizaci SMR, což se projeví oslabením signálu. Ve spektogramu je zeslabení signálu v pásmu SMR dobře patrné právě v okolí časových značek (pohyb prstu). Mezi značkami signál opět narůstá. V navazujícím pokusu osoba vykonávala střídavý pohyb prsty. V tomto pokusu je patrný nárůst signálu v pásmu beta, což je patrně způsobeno větší náročností na koordinaci prstů. V experimentu byla ověřena možnost použití signálu jako vstupu BCI. Otázkou je, zda by zpětná vazba ze signálu EEG dokázala zefektivnit proces rehabilitace. Další otázkou je, vývoj signálu SMR u pacientů s mozkovou mrtvicí během rehabilitace.

Anglický abstrakt

Move affect as desynchronization SMR (signal comes weeker). It is possible to see lovering of signal in spektogram in SMR band along timing marks (move of thumb). Between marks signal rises again.

Klíčová slova

EEG, EMG, SMR, aktivita, terapie

Vydáno

17.04.2013

URL

BibTex


@misc{BUT102541,
  author="Karel {Bubník} and Jana {Kolářová}",
  title="Studium elektrické aktivity mozku během pohybu",
  annote="Výsledek experimentu ověřuje, že během každého pohybu dojde k desynchronizaci SMR, což se projeví oslabením signálu. Ve spektogramu je zeslabení signálu v pásmu SMR dobře patrné právě v okolí časových značek (pohyb prstu). Mezi značkami signál opět narůstá. V navazujícím pokusu osoba vykonávala střídavý pohyb prsty. V tomto pokusu je patrný nárůst signálu v pásmu beta, což je patrně způsobeno větší náročností na koordinaci prstů. V experimentu byla ověřena možnost použití signálu jako vstupu BCI. Otázkou je, zda by zpětná vazba ze signálu EEG dokázala zefektivnit proces rehabilitace. Další otázkou je, vývoj signálu SMR u pacientů s mozkovou mrtvicí během rehabilitace.",
  chapter="102541",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="april",
  type="lecture"
}