Detail patentu

Tepelně akumulační modul se systémem kapilárních rohoží a sestava z těchto modulů

OSTRÝ, M. KLUBAL, T. BRZOŇ, R.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Sestava tepelně akumulačních modulů dokáže účinně stabilizovat tepelné mikroklima v budovách při nízkých provozních nákladech. Systém umožňuje nejen pasivní chlazení místností v letním období, lze jej využít i pro nízkoteplotní vytápění místností v období zimním. Hlavními technologickými součástmi modulu jsou podkladní deska, izolační vrstva a rohož z kapilárních trubiček zaplavených vodou pro odvod nebo dodávku tepla. Rohož je umístěna ve vrstvě sádrové omítky s podílem mikro pelet obsahujících materiály se změnou skupenství

Klíčová slova

mikro kapsle s materiály se změnou skupenství, kapilární trubičky, akumulace latentního tepla, pasivní chlazení

Číslo patentu

303841

Datum zápisu

11.04.2013

Datum skončení platnosti

14.02.2033

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www