Detail publikace

Možnosti vzdělávání na Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

VÍTEK, M. PROVAZNÍK, I.

Originální název

Možnosti vzdělávání na Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Český název

Možnosti vzdělávání na Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Anglický název

The Education Possibilities at the Department of Biomedical Engineering Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V tomto článku bychom rádi představili Ústav biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a možnosti vzdělávání které v současnosti nabízí. V akademickém roce 2007/2008 byl otevřen nový bakalářský obor Biomedicínská technika a bioinformatika na který v akademickém roce 2010/2011 plynule navázal magisterský studijní obor Biomedicínské inženýrství a bioinformatika. Studium je zaměřeno výrazně mezioborově díky spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnicí Brno. Studenti získávají technický a přírodovědný přehled v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Zájem o bakalářský obor je značný, o čemž svědčí množství každoročně podaných přihlášek. Toto číslo se od vzniku oboru zdvojnásobilo a dvojnásobně převyšuje maximální kapacitu oboru. Téměř všichni absolventi bakalářského studia se následně hlásí na navazující magisterský obor. V akademickém roce 2013/2014 bude otevřen nově akreditovaný doktorský studijní obor Biomedicínské technologie a bioinformatika.

Český abstrakt

V tomto článku bychom rádi představili Ústav biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a možnosti vzdělávání které v současnosti nabízí. V akademickém roce 2007/2008 byl otevřen nový bakalářský obor Biomedicínská technika a bioinformatika na který v akademickém roce 2010/2011 plynule navázal magisterský studijní obor Biomedicínské inženýrství a bioinformatika. Studium je zaměřeno výrazně mezioborově díky spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnicí Brno. Studenti získávají technický a přírodovědný přehled v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Zájem o bakalářský obor je značný, o čemž svědčí množství každoročně podaných přihlášek. Toto číslo se od vzniku oboru zdvojnásobilo a dvojnásobně převyšuje maximální kapacitu oboru. Téměř všichni absolventi bakalářského studia se následně hlásí na navazující magisterský obor. V akademickém roce 2013/2014 bude otevřen nově akreditovaný doktorský studijní obor Biomedicínské technologie a bioinformatika.

Anglický abstrakt

In this article, we would like to present the Department of Biomedical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT in Brno and education possibilities that currently offers. In the academic year 2007/2008 was opened a new bachelor specialization Biomedical Technology and Bioinformatics followed by master specialization Biomedical Engineering and Bioinformatics opened in the academic year 2010/2011. The study is focused strongly interdisciplinary through the cooperation with the Medical Faculty of Masaryk University and Faculty Hospital Brno. Students are developing technical and natural sciences overview in the field of biomedical technology, medical informatics and bioinformatics technologies. Interest in the bachelor specialization is significant, as evidenced by the amount of applications submitted annually. This number has doubled since the creation of the specialization, and double the maximum capacity of the specialization. Almost all graduates of bachelor studies subsequently sign in master studies. In the academic year 2013/2014 will be opened the newly accredited PhD specialization Biomedical Technology and Bioinformatics.

Klíčová slova

UBMI, FEKT, VUT, studijní obory, laboratoře a vybavení, výzkum a spolupráce

Rok RIV

2013

Vydáno

03.07.2013

ISBN

978-80-8086-208-4

Kniha

Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013

Strany od

1

Strany do

4

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT102309,
  author="Martin {Vítek} and Ivo {Provazník}",
  title="Možnosti vzdělávání na Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně",
  annote="V tomto článku bychom rádi představili Ústav biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a možnosti vzdělávání které v současnosti nabízí. V akademickém roce 2007/2008 byl otevřen nový bakalářský obor Biomedicínská technika a bioinformatika na který v akademickém roce 2010/2011 plynule navázal magisterský studijní obor Biomedicínské inženýrství a bioinformatika. Studium je zaměřeno výrazně mezioborově díky spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnicí Brno. Studenti získávají technický a přírodovědný přehled v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Zájem o bakalářský obor je značný, o čemž svědčí množství každoročně podaných přihlášek. Toto číslo se od vzniku oboru zdvojnásobilo a dvojnásobně převyšuje maximální kapacitu oboru. Téměř všichni absolventi bakalářského studia se následně hlásí na navazující magisterský obor. V akademickém roce 2013/2014 bude otevřen nově akreditovaný doktorský studijní obor Biomedicínské technologie a bioinformatika.",
  booktitle="Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013",
  chapter="102309",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2013",
  month="july",
  pages="1--4",
  type="conference paper"
}