Detail publikace

Možnosti vzdělávání na Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

VÍTEK, M. PROVAZNÍK, I.

Originální název

Možnosti vzdělávání na Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Český název

Možnosti vzdělávání na Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V tomto článku bychom rádi představili Ústav biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a možnosti vzdělávání které v současnosti nabízí. V akademickém roce 2007/2008 byl otevřen nový bakalářský obor Biomedicínská technika a bioinformatika na který v akademickém roce 2010/2011 plynule navázal magisterský studijní obor Biomedicínské inženýrství a bioinformatika. Studium je zaměřeno výrazně mezioborově díky spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnicí Brno. Studenti získávají technický a přírodovědný přehled v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Zájem o bakalářský obor je značný, o čemž svědčí množství každoročně podaných přihlášek. Toto číslo se od vzniku oboru zdvojnásobilo a dvojnásobně převyšuje maximální kapacitu oboru. Téměř všichni absolventi bakalářského studia se následně hlásí na navazující magisterský obor. V akademickém roce 2013/2014 bude otevřen nově akreditovaný doktorský studijní obor Biomedicínské technologie a bioinformatika.

Český abstrakt

V tomto článku bychom rádi představili Ústav biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a možnosti vzdělávání které v současnosti nabízí. V akademickém roce 2007/2008 byl otevřen nový bakalářský obor Biomedicínská technika a bioinformatika na který v akademickém roce 2010/2011 plynule navázal magisterský studijní obor Biomedicínské inženýrství a bioinformatika. Studium je zaměřeno výrazně mezioborově díky spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnicí Brno. Studenti získávají technický a přírodovědný přehled v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Zájem o bakalářský obor je značný, o čemž svědčí množství každoročně podaných přihlášek. Toto číslo se od vzniku oboru zdvojnásobilo a dvojnásobně převyšuje maximální kapacitu oboru. Téměř všichni absolventi bakalářského studia se následně hlásí na navazující magisterský obor. V akademickém roce 2013/2014 bude otevřen nově akreditovaný doktorský studijní obor Biomedicínské technologie a bioinformatika.

Klíčová slova

UBMI, FEKT, VUT, studijní obory, laboratoře a vybavení, výzkum a spolupráce

Rok RIV

2013

Vydáno

03.07.2013

ISBN

978-80-8086-208-4

Kniha

Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013

Strany od

1

Strany do

4

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT102309,
  author="Martin {Vítek} and Ivo {Provazník}",
  title="Možnosti vzdělávání na Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně",
  annote="V tomto článku bychom rádi představili Ústav biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a možnosti vzdělávání které v současnosti nabízí. V akademickém roce 2007/2008 byl otevřen nový bakalářský obor Biomedicínská technika a bioinformatika na který v akademickém roce 2010/2011 plynule navázal magisterský studijní obor Biomedicínské inženýrství a bioinformatika. Studium je zaměřeno výrazně mezioborově díky spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnicí Brno. Studenti získávají technický a přírodovědný přehled v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Zájem o bakalářský obor je značný, o čemž svědčí množství každoročně podaných přihlášek. Toto číslo se od vzniku oboru zdvojnásobilo a dvojnásobně převyšuje maximální kapacitu oboru. Téměř všichni absolventi bakalářského studia se následně hlásí na navazující magisterský obor. V akademickém roce 2013/2014 bude otevřen nově akreditovaný doktorský studijní obor Biomedicínské technologie a bioinformatika.",
  booktitle="Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013",
  chapter="102309",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2013",
  month="july",
  pages="1--4",
  type="conference paper"
}