Detail patentu

Nosný prvek pro předsazené části fasády, zvláště okenní výplně

BRZOŇ, R. OSTRÝ, M.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Prvek slouží pro vyložení okenní výplně před líc fasády. Tímto způsobem dojde k omezení tepelného toku prostupujícího skrze okenní výplň a přilehlou konstrukcí. Modul je vytvořen ze sklovláknového kompozitu s tepelnou izolací.

Klíčová slova

Okenní výplně, GFRP, tepelná vodivost, tepelná izolace.

Číslo patentu

26118

Datum zápisu

18.11.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek