Detail patentu

Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce

BRZOŇ, R. BODNÁROVÁ, L. OSTRÝ, M. KLUBAL, T. HORÁK, D. DOSTÁLOVÁ, D. ŽÍTT, P.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Tepelně izolační modul v sobě skloubí výhody tepelně izolačního materiálu a vysoce pevnostního kompozitu na bázi skelných vláken a pryskyřic. Použití je v místech kde je vysoké zatížení tlakem a zároveň je nutné snížit tepelné toky. Protipožární ochrana je řešena speciálními materiály odolnými vysokým teplotám s nízkou tepelnou vodivostí.

Klíčová slova

Tepelná izolace, tepelná vodivost, pevnost v tlaku, požární odolnost, sklovláknové kompozity, GFRP

Číslo patentu

26085

Datum zápisu

11.11.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek