Detail publikace

Vliv posunu souřadnic na výsledky dynamického kauzálního modelování

LAMOŠ, M. KLÍMOVÁ, J. MIKL, M. JAN, J.

Originální název

Effect of region coordinates shifting on dynamic causal modelling results

Český název

Vliv posunu souřadnic na výsledky dynamického kauzálního modelování

Anglický název

Effect of region coordinates shifting on dynamic causal modelling results

Typ

abstrakt

Jazyk

en

Originální abstrakt

Dynamic Causal Modelling (DCM), as one of methods for effective brain connectivity analysis allows us making inferences about neural processes that underlie measured functional magnetic resonance imaging (fMRI) data. The main goal is to estimate parameters of the neuronal system model, whose outputs correspond most precisely to observed blood oxygenation level dependent (BOLD) response. As DCM is not exploratory technique, we have to define a hypothesis, which contains information about inputs, connections and brain regions. This contribution deals with the effect of region coordinates selection on the DCM results.

Český abstrakt

DCM, jako jedna z metod pro hodnocení efektivní mozkové konektivity, umožňuje vyvozovat závěry o neurálních procesech podložených naměřenými daty z funkční magnetické rezonance. Hlavním cílem je odhadnout parametry modelu neuronálního systému, jehož výstupy co nejpřesněji odpovídají pozorované BOLD odezvě. Jelikož DCM není exploratorní technika, je nutné definovat hypotézu obsahující informace o vstupech, spojeních a mozkových oblastech. Tato práce se věnuje vlivu parametru nepřesné volby souřadnic jednotlivých mozkových oblastí na výsledky DCM.

Anglický abstrakt

Dynamic Causal Modelling (DCM), as one of methods for effective brain connectivity analysis allows us making inferences about neural processes that underlie measured functional magnetic resonance imaging (fMRI) data. The main goal is to estimate parameters of the neuronal system model, whose outputs correspond most precisely to observed blood oxygenation level dependent (BOLD) response. As DCM is not exploratory technique, we have to define a hypothesis, which contains information about inputs, connections and brain regions. This contribution deals with the effect of region coordinates selection on the DCM results.

Klíčová slova

BOLD, fMRI, DCM, simulace, Monte-Carlo, MATLAB

Vydáno

05.12.2013

Strany počet

1

BibTex


@misc{BUT102124,
  author="Martin {Lamoš} and Jana {Klímová} and Michal {Mikl} and Jiří {Jan}",
  title="Effect of region coordinates shifting on dynamic causal modelling results",
  annote="Dynamic Causal Modelling (DCM), as one of methods for effective brain connectivity analysis allows us making inferences about neural processes that underlie measured functional magnetic resonance imaging (fMRI) data. The main goal is to estimate parameters of the neuronal system model, whose outputs correspond most precisely to observed blood oxygenation level dependent (BOLD) response. As DCM is not exploratory technique, we have to define a hypothesis, which contains information about inputs, connections and brain regions. This contribution deals with the effect of region coordinates selection on the DCM results.",
  chapter="102124",
  howpublished="online",
  year="2013",
  month="december",
  type="abstract"
}