Detail produktu

PhyloGenSig - Software pro konstruci fylogramů z genomických signálů

ŠKUTKOVÁ, H. SEDLÁŘ, K. VÍTEK, M. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program umožňuje konvertovat DNA sekvence na genomické signály, provést kompresi pro extrémně dlouhé signály (celogenomové průběhy), zarovnat signály pomocí DTW, vyhodnotit jejich podobnost a sestrojit fylogram.

Klíčová slova

genomický signál, fylogenetika, dynamické borcení časové osy, komprese

Datum vzniku

22.10.2013

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12 61600 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www