Detail publikace

Diafragmový výboj buzený DC nepulzním zdrojem ve vodných roztocích při různých vodivostech

HLOCHOVÁ, L. VAŠÍČEK, M. KOZÁKOVÁ, Z. KRČMA, F.

Originální název

Diaphragm Discharge Ignition Supplied by DC Non-Pulsing Voltage in Electrolyte Solutions with Different Conductivities

Český název

Diafragmový výboj buzený DC nepulzním zdrojem ve vodných roztocích při různých vodivostech

Anglický název

Diaphragm Discharge Ignition Supplied by DC Non-Pulsing Voltage in Electrolyte Solutions with Different Conductivities

Typ

abstrakt

Jazyk

en

Originální abstrakt

The ignition of diaphragm discharge in water solutions is studied in dependence of the solution conductivity. The DC non pulsing high voltage is used for the discharge creation. The voltage needed for the generation of bubbles as well as discharge breakdown voltage decrease with the increase of the solution conductivity. Both these parameters directly proportionally incease with the barriere thickness.

Český abstrakt

Zapalování diafragmového výbojeve vodných roztocích bylo sledováno v závislosti na vodivosti roztoku. Dc nepulzní zdroj byl použit pro zapálení výboje. Napětí potřebné pro generaci bublin, stejně jako zapálení výboje klesá s rostoucí vodivostí roztoku. Oba tyto parametry pak rostou přímo úměrně zvětšující se tloušťce přepážky.

Anglický abstrakt

The ignition of diaphragm discharge in water solutions is studied in dependence of the solution conductivity. The DC non pulsing high voltage is used for the discharge creation. The voltage needed for the generation of bubbles as well as discharge breakdown voltage decrease with the increase of the solution conductivity. Both these parameters directly proportionally incease with the barriere thickness.

Klíčová slova

pin-hole výboj, výboj v kapalinách, zapálení ve vodných roztocích

Vydáno

28.04.2013

Nakladatel

Eindhoven University

Místo

Eindhoven

Strany od

P1-18

Strany do

P1-18

Strany počet

1

BibTex


@misc{BUT101794,
 author="Lenka {Holíková} and Michal {Vašíček} and Zdenka {Kozáková} and František {Krčma}",
 title="Diaphragm Discharge Ignition Supplied by DC Non-Pulsing Voltage in Electrolyte Solutions with Different Conductivities",
 annote="The ignition of diaphragm discharge in water solutions is studied in dependence of the solution conductivity. The DC non pulsing high voltage is used for the discharge creation. The voltage needed for the generation of bubbles as well as discharge breakdown voltage decrease with the increase of the solution conductivity. Both these parameters directly proportionally incease with the barriere thickness.",
 address="Eindhoven University",
 booktitle="10th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics – Book of Abstracts",
 chapter="101794",
 howpublished="print",
 institution="Eindhoven University",
 year="2013",
 month="april",
 pages="P1-18--P1-18",
 publisher="Eindhoven University",
 type="abstract"
}