Detail produktu

Měřící zařízení pro validační experimenty výpočtové aeroakustiky (CAA)

ŠÁLENÝ, V. KATOLICKÝ, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedinečné měřící zařízení na provádění validační experimentů pro podporu vývoje metodik v oblasti výpočtové aeroakustiky (CAA), zejména aerohluků generovaných ve smykové vrstvě nad kavitou. Jedná se o specificky navrženou konstrukci varhanní píšťaly vydávající tón velké C. Tato specifická konstrukce má odnímatelné víko, a na dně trvale nalepeno milimetrové měřítko, což umožňuje rychlou a snadnou montáž/demontáž, ustavení a obsluhu měřících mikrofonů. Umožňuje zkoumat parametrické změny v nastavení geometrie píšťaly. Posuvná zátka píšťaly, dovoluje nastavit rezonanční frekvenci, a z kovu vyfrézovaná, stavitelná spára pro výfuk vzduchu umožňuje měnit parametry zdroje buzení. Jako součást tohoto experimentálního zařízení byl navržen a vyroben také tuhý rám, který eliminuje případné nežádoucí vibrace a usnadňuje manipulaci s varhanní píšťalou během provádění experimentů--umísťuje měřící píšťalu přibližně do výšky pasu experimentátora.

Klíčová slova

aeroakustika, píšťala

Datum vzniku

11.02.2013

Umístění

Sobriety s.r.o.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty