Detail publikace

Porovnání nejpoužívanějších algoritmů pro detekci intervalu QT

CHROBÁK, M. KOZUMPLÍK, J.

Originální název

Porovnání nejpoužívanějších algoritmů pro detekci intervalu QT

Český název

Porovnání nejpoužívanějších algoritmů pro detekci intervalu QT

Anglický název

Comparison of the most widely used algorithms for the detection of QT interval

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek porovnává nejpoužívanější algoritmy pro detekci intervalu QT v EKG. Zaměřen je především na detekci začátku komplexu QRS a konce vlny T, což je nejčastěji diskutovaný problém v této oblasti za posledních pár let. K testování algoritmů je použita databáze CSE, která obsahuje 125 12svodových EKG. Ověření pozic začátků komplexu QRS a konců vln T je provedeno přes všech 12 svodů vůči referenčním hodnotám, které jsou součástí databáze. Tyto pozice jsou globálně stanoveny vždy v jednom cyklu u každého ze 125 signálů. Závěrem z tohoto článku je vyhodnocení těchto algoritmů a diskuse o dalším možném vývoji v této oblasti.

Český abstrakt

Tento článek porovnává nejpoužívanější algoritmy pro detekci intervalu QT v EKG. Zaměřen je především na detekci začátku komplexu QRS a konce vlny T, což je nejčastěji diskutovaný problém v této oblasti za posledních pár let. K testování algoritmů je použita databáze CSE, která obsahuje 125 12svodových EKG. Ověření pozic začátků komplexu QRS a konců vln T je provedeno přes všech 12 svodů vůči referenčním hodnotám, které jsou součástí databáze. Tyto pozice jsou globálně stanoveny vždy v jednom cyklu u každého ze 125 signálů. Závěrem z tohoto článku je vyhodnocení těchto algoritmů a diskuse o dalším možném vývoji v této oblasti.

Anglický abstrakt

This article compares the most used algorithms for the detection of QT interval in ECG. It primarily focuses on the detection of the start of the QRS complex and the end of a T wave which is the most discussed problem in this area in last few years. The CSE database is used for validation of these algorithms. This database consists of 125 signals each with 12 leads. The validation of the positions of the start of the QRS complex and the end of the T wave is done against reference values which are part of database which consists of reference values for one cycle for each of 125 signals. There is an evaluation of these algorithms and discussion about future development in conclusion of this article.

Klíčová slova

EKG, interval QT, konec vlny T, databáze CSE.

Rok RIV

2013

Vydáno

20.08.2013

Strany od

233

Strany do

237

Strany počet

5

BibTex


@article{BUT101006,
  author="Martin {Chrobák} and Jiří {Kozumplík}",
  title="Porovnání nejpoužívanějších algoritmů pro detekci intervalu QT",
  annote="Tento článek porovnává nejpoužívanější algoritmy
pro detekci intervalu QT v EKG. Zaměřen je především
na detekci začátku komplexu QRS a konce vlny T, což
je nejčastěji diskutovaný problém v této oblasti za posledních
pár let. K testování algoritmů je použita databáze CSE, která
obsahuje 125 12svodových EKG. Ověření pozic začátků
komplexu QRS a konců vln T je provedeno přes všech
12 svodů vůči referenčním hodnotám, které jsou součástí
databáze. Tyto pozice jsou globálně stanoveny vždy v jednom
cyklu u každého ze 125 signálů. Závěrem z tohoto článku
je vyhodnocení těchto algoritmů a diskuse o dalším možném
vývoji v této oblasti.",
  chapter="101006",
  number="4",
  volume="15",
  year="2013",
  month="august",
  pages="233--237",
  type="journal article"
}