Detail projektu

Presentace výsledků výzkumu na mezinárodní tribologické konferenci 26th Leeds - Lyon Symposium on Tribology

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.1999

Označení

PG99078

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- odpovědné pracoviště (01.01.1989 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Prezentace výsledků výzkumu a vývoje

- plně financující

Výsledky

MAXA, J. Modernizace laboratorní výuky v předmětu Části strojů. In Sborník XXXVI. konference kateder částí a mech. strojů. Brno: VUT FS BRNO, 1995. s. 63 ( s.)
Detail