Detail projektu

Inovace výuky předmětu Nosné konstrukce na FA VUT

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

Tradiční způsob výuky neumožňuje jednoduchým způsobem zpřístupnit studentům materiály k přednáškám ani jejich jednoduchou aktualizaci. Vzhledem k ceně, kterou by za nová skripta k těmto předmětům musel student zaplatit, je výhodnější zpřístupnit všechny materiály v rámci fakultní sítě, resp. Internetu. Tím se snižují náklady na přípravu přednášek a tyto přednášky se výrazně zkvalitní. Po přebudování programu cvičení budou studenti moci používat výpočtový software nejenom pro potřeby předmětu Nosné konstrukce, ale i pro potřeby ateliérových, bakalářských i diplomových prací.

Popis anglicky
x

Označení

FRVŠ 0016

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Žabičková Ivana, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.1980 - nezadáno)
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (30.10.2001 - nezadáno)

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)