Detail projektu

Číslicové zpracování řečového signálu

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

Vývoj a programování algoritmů pro rozpoznávání hlasů, vizualizace parametrů řeči a metod pro zpracování řečových signálů, statistické zpracování a vyhodnocení vlivu subjektivních faktorů mluvčích a vlivu vnějšího okolí na řečový signál, vytváření specielních databází řečového signálu v českém jazykovém prostředí.

Popis anglicky
Developing and programing of algorithms for voice recognition, visualisation of speech features and methods of speech signal processing, statistical processing, evaluation of the influence of speaker specific factors and surrounding noise on speech signal, creation of Czech speech databases.

Klíčová slova
zpracování řečových signálů, rozpoznávání mluvčích, řečové databáze

Klíčová slova anglicky
speech signal processing, speaker recognition, speech databases

Označení

0151

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sigmund Milan, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.1980 - 31.12.2001)
Orság Filip, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 31.12.2001)
Reznicek Frantisek
- spoluřešitel (01.01.2001 - 31.12.2001)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2001 - 31.12.2001)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující

Výsledky

SIGMUND, M., ŘEZNÍČEK, F. Visualization of Speech for Teaching of Signal Processing. In 12th annual conference EAEEIE. Nancy: EAEEIE, 2001. p. 557 ( p.)ISBN: 2-9516740-0-7.
Detail

SCHWARZ, P. Speaker Verification. In Proceedings of 24th International Conference on Telecommunications and signal processing TSP 2001. FEI VUT BRNO: 2001. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

SIGMUND, M., MATĚJKA, P. An Environment for Automatic Speech Signal Labeling. In Applied Informatics. Innsbruck: ACTA Press, 2002. p. 298 ( p.)ISBN: 0-88986-324-5.
Detail

SIGMUND, M.; SEVERŇÁK, O. Eine neue Sprachdatenbank mit der Sprache unter Stress. In Elektronische Sprachsignalverarbeitung. Bonn: Wolfgang Hess, 2001. s. 323 ( s.)ISBN: 3-935712-62-6.
Detail