Detail projektu

Experimentální studium dynamických jevů v mazacích filmech kolorimetrickou interferometrii

Období řešení: 01.01.2000 — 31.12.2002

O projektu

Cílem projektu je studium vlivu povrchových nerovností na utváření elastohydrodynamického mazacího filmu v bodových kontaktech s kluzně valivým třením. Kolorimetrická interferometrie umožní zkoumání modelových nerovností tj. podélně a příčně uspořádaných nerovností definovaného tvaru, při jejich průchodu elastohydrodynamickým kontaktem. Užitím této metody tak bude možné stanovit vliv povrchových makroskopických (modelové nerovnosti) i mikroskopických (reálné třecí povrchy) nerovností na elastohydrodynamický mazací film. Získané výsledky budou porovnány s existujícími teoriemi elastohydro- dynamického mazání drsných povrchů. Primárním výsledkem projektu pro praxi bude posouzení vhodnosti užití konkrétních dokončovacích metod (broušení, leštění, lapování ...) při výrobě třecích povrchů. Nalezení vztahu mezi stupněm dokončo- vacích operací a schopností mazacího filmu ještě plnit jeho základní funkci tj. navzájem oddělovat třecí povrchy, umožní minimalizovat náklady vynaložené na výrobu

Označení

GA101/00/0155

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2000 - 31.12.2002)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2000-01-01 - 2002-12-31)

Výsledky

KŘUPKA, I., HARTL, M., LIŠKA, M. Experimental Study of Central and Minimum Film Thickness in Elastohydrodynamic Elliptic Contacs. In Tribology Research: From Model Experiment to Industrial Problem. Amsterdam: Elsevier, 2001. p. 495 ( p.)ISBN: 444-50581-4.
Detail

HARTL, M., KŘUPKA, I., LIŠKA, M. Experimental Study of Boundary Layers Formation in Concentrated Contacts. In Boundary and Mixed Lubrication: Science and Application. Amsterodam: Elsevier, 2002. p. 413 ( p.)ISBN: 0-444-50969-0.
Detail

KŘUPKA, I., HARTL, M., LIŠKA, M. The Experimental Study of the Influence of Ellipticity on EHD Minimum Film Thickness. In Lubricants, Materials, and Lubrication Engineering. Ostfildern: Technische Akademie Esslingen, 2002. p. 2037 ( p.)ISBN: 3-924813-48-5.
Detail

HARTL, M., KŘUPKA, I., LIŠKA, M. Differential Colorimetry: A tool for the analysis of fluid film lubrication. Mécanique & Industries, 2002, vol. 3, no. 6, p. 571 ( p.)ISSN: 1296-2139.
Detail

HARTL, M., LIŠKA, M. Experimental study of boundary layers formation by thin film colorimetric interferometry. Science in China, Series A, Matematics, Physics, Astronomy, 2001, vol. 44, no. 8, p. 412 ( p.)ISSN: 1006-9283.
Detail

LIŠKA, M., HARTL, M. Experimental study of elastohydrodynamic lubrication. Jemná mechanika a optika, 2001, vol. 46, no. 4, p. 117 ( p.)ISSN: 0447-6441.
Detail

HARTL, M., KŘUPKA, I., LIŠKA, M. In-situ Observation of Lubricant Film Thickness Distribution in Mixed EHD Point Contacts. In Proceedings of The Second Asia International Conference on Tribology. Jeju Island, Korea: KSTLE, 2002. p. 79 ( p.)
Detail