Detail projektu

Zpracování koncepčních řešení pro tzv. "modrozelenou infrastrukturu" měst a obcí - Inovační voucher - VH atelier spol. s r.o.

Období řešení: 10.03.2021 — 30.06.2021

O projektu

Bude definován potenciál a možnosti nakládání s organickým odpadem, bude technicky definována standardní skladba zelené střechy a zelené stěny, bude definován potenciál technologií čištění odpadních vod z různých zdrojů za účelem zalévání zelené infrastruktury aj.

Popis anglicky
The potential and possibilities of organic waste management will be defined, the standard composition of the green roof and green wall will be technically defined, the potential of wastewater treatment technologies from various sources will be defined in order to water green infrastructure, etc.

Klíčová slova
modrozelená infrastruktura, organický odpad, technologie čištění odpadních vod

Klíčová slova anglicky
blue-green infrastructure, organický odpad, technologie čištění odpadních vod

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023851

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (05.03.2021 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- plně financující (2020-11-05 - 2021-06-30)