Detail projektu

Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí

Období řešení: 01.01.2021 — 31.12.2025

O projektu

Projekt se zabývá komplexní analýzou bezpečnostních rizik optických vláken, kabelů a sítí. Optická vlákna jsou nejběžnější médium pro přenos vysokorychlostních dat, ale i pro připojení domácností a propojení místností uvnitř budov. Je obecně známo, že mezi výhody optických vláken se uvádí nemožnost odposlechu nebo imunita vůči elektromagnetickému rušení. Při vhodném zapojení však lze optické vlákno využít jako velmi citlivý senzor a vyhodnocovat elektromagnetické pole, akustické vibrace, teplotu, a mnoho dalších veličin. Projekt si proto klade za cíl analyzovat bezpečnostní rizika spojená s využitím optického vlákna jako senzoru pro narušení kritických infrastruktur. Analyzovány budou rizika jak komerčních optických vláknových mikrofonů, tak i rizika spojená s možností využití stávajících datových infrastruktur (využívájících optická vlákna) pro detekci akustických/mechanických vibrací. Komplexní analýza možných rizik optického vlákna nebyla nikdy realizována a obecně daná problematika není příliš známa odborné veřejnosti, ani bezpečnostním složkám. Dalším cílem projektu proto je realizace workshopů pro bezpečnostní složky a odbornou veřejnost.

Klíčová slova
optické vlákno, akustické snímání,

Označení

VJ01010035

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Münster Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (16.03.2020 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - PROGRAM STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/1VS)

- plně financující (2020-10-22 - nezadáno)