Detail projektu

Vlastnosti materiálů připravovaných aditivními technologiemi (AM)

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Aditivní technologie jsou v současné době stále častěji využívány při výrobě či opravách strojních součástí nicméně vlastnosti materiálů používaných v tomto odvětví nejsou dostatečně detailně popsány. V rámci projektu budou zkoumány vlastnosti materiálů připravovaných aditivními technologiemi (metody SLM a Cold Spray). Vlastní řešení bude rozděleno do 3 pracovních balíčků (WP - viz cíle). Ve všech případech se jedná o vysoce aktuální problematiku s přímým dopadem na průmyslové aplikace.

Označení

FSI-S-20-6290

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pantělejev Libor, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Doubrava Marek, Ing. - spoluřešitel
Hyspecká Klára, Ing. - spoluřešitel
Válka Libor, Ing., CSc. - spoluřešitel
Vašáková Kristýna, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)