Detail projektu

Posouzení evakuačních standardů osob s pohybovým omezením s využitím modelu evakuace

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Projekt je zaměřen na evakuaci osob neschopných samostatného pohybu z lůžkových oddělení zdravotnických zařízení. V současné době se dimenzování lůžkových oddělení řídí českými platnými normativy z oblasti požární bezpečnosti staveb, kterými je tzv. kodex požárních norem ČSN 73 08xx. Cílem projektu je posouzení stávajících platných normativů a navržení možností optimalizace vycházejících mimo jiné i ze zahraničních standardů a praxe za využití modelu evakuace.

Označení

FAST-J-20-6472

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

DOBIÁŠOVÁ, L.; APELTAUER, T. Posouzení evakuačních standardů osob s handicapem s využitím modelu evakuace. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 155-160. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail