Detail projektu

Vývoj žárovzdorných materiálů na bázi forsterit-spinel-magnezit s ohledem na odolnost proti korozi různými korozivními médii

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Projekt je zaměřen na výzkum žárovzdorných materiálů na bázi forsterit-spinel-magnezit, jenž náleží do ternárního diagramu MgO-SiO2-Al2O3. Nejpodstatnějším záměrem je zhodnocení korozní odolnosti těchto materiálů a jejich směsí vůči korozivním účinkům korozivních médií. Hlavním cílem tohoto projektu je evaluace korozní odolnosti navržených směsí vůči korozi korozivními médii a optimalizace těchto směsí v různých poměrech v závislosti na výsledných fyzikálně-mechanických parametrech, žárovzdorných vlastnostech a mikrostruktuře.

Klíčová slova
Forsterit; spinel; koroze; žárovzdornost

Označení

FAST-J-20-6196

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Nguyen Martin, Ing. - hlavní řešitel
Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Syntéza žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky z různých vstupních surovin. JUNIORSTAV 2021 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: 2021. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Impact of Fly Ash as a Raw Material on the Properties of Refractory Forsterite–Spinel Ceramics. Minerals, 2020, vol. 10, no. 9, p. 1-12. ISSN: 2075-163X.
Detail