Detail projektu

Budoucnost venkova

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Vlivem probíhajícího přechodu od industriální k informační společnosti dochází k sociálním a ekonomickým strukturálním změnám. Tyto změny vytvářejí předpoklady pro zamezení nízké konkurenceschopnosti venkova a jeho vylidňování. Mezinárodní kolokvium „Budoucnost venkova“ bude zaměřeno na současné proměny venkova, jeho problémy i tradiční hodnoty, výhody a nevýhody života na vesnici a hledání odpovědí na otázku: „Jakou roli v rozvoji venkova by měli hrát architekti a urbanisté“.

Označení

FA-J-20-6391

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kuznetcova Anna, Ing. arch.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kozelský Tomáš, Bc., MSc
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav urbanismu
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)