Detail projektu

Dočasné využití nevyužívaných objektů - elektronická databáze projektů

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Záměrem projektu je vytvoření přehledné elektronické databáze realizovaných projektů specifických forem přechodného využití opuštěných budov v ČR a Evropě. Databáze bude poskytovat souhrnné informace o aktuálních trendech v oblasti aktivace nevyužívaných prostorů se zaměřením na analýzu jednotlivých aspektů realizace. Komplexní databáze tohoto druhu na českém internetu v tuto chvíli neexistuje. Téma výzkumu je úzce provázáno s tématem závěrečné práce řešitelky a výsledky jsou nezbytnou součástí její disertační práce.

Označení

FA-J-20-6365

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Joja Marie, Ing. arch.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav stavitelství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)