Detail projektu

Návrh modulárního dřevěného konstrukčního systému typu gridshell

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Záměrem výzkumu je návrh modulárního konstrukčního systému typu gridshell pro velkorozponové stavby. Výzkum bude probíhat metodou „research by design“ syntézou celosvětových poznatků o dřevěných modulárních konstrukcích a konstrukcích typu gridshell. Zkoumání bude probíhat ve dvou fázích – z počátku vyhledáním teoretických i praktických příkladů a prováděním případových studií. Následně budou shromážděná data využita pro návrh řešeného systému. Výsledkem bude popis navrženého systému fyzický model ve vhodném měřítku.

Označení

FA-J-20-6473

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kuda Daniel, Ing. arch.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav stavitelství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

KUDA, D. Modular timber gridshell structure system. 2020.
Detail