Detail projektu

Výpočtová predikce porušení cementových kompozitů při dynamickém zatěžování

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Podstatou projektu je návrh výpočtového modelu porušení cementových kompozitů při dynamickém zatěžování. V podrobném šestistránkovém zdůvodnění projektu je vymezeno 6 dílčích cílů pro 2 aplikační oblasti.

Označení

FAST-S-20-6294

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Holešovský Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jedlička Michal, Ing. - spoluřešitel
Němec Ivan, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Štekbauer Hynek, Ing. - spoluřešitel
Vaněčková Adéla, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

DIBLÍK, J.; MENCÁKOVÁ, K. Representation of solutions to delayed linear discrete systems with constant coefficients and with second-order differences. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2020, vol. 105, no. 106309, p. 1-7. ISSN: 0893-9659.
Detail

NĚMEC, I.; ŠTEKBAUER, H.; LANG, R.; ZEINER, M.; BURKART, D. A correct and efficient algorithm for impact of bodies. Ostrava: Institute of Geonics CAS, 2021. p. 51-55. ISBN: 978-80-86407-82-1.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. The Poincaré-Cartan forms of one-dimensional variational integrals. Mathematica Slovaca, 2020, vol. 70, no. 6, p. 1381-1412. ISSN: 0139-9918.
Detail

VALA, J.; NĚMEC, I.; VANĚČKOVÁ, A. Exact solution of a thick beam on Pasternak subsoil in finite element calculations. Mathematics and Computers in Simulation, 2020, vol. 7777, no. 1, p. 7777-1 (7777-19 p.)ISSN: 0378-4754.
Detail

VALA, J. On the computational finite cylinder source model for energy piles. In AIP Conference Proceedings Volume 2305 25th International Meeting on Thermophysics 2020; Smolenice; Slovakia. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. p. 020021-1 (020021-6 p.)ISSN: 0094-243X.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V.; JEDLIČKA, M. Scale bridging in computational modelling of quasi-brittle fracture of cementitious composites. In ICBM 2020 Proceedings. Solid State Phenomena. Zurich: TransTech, 2021. p. 7777-1 (7777-6 p.)ISSN: 1012-0394.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V.; JAROŠOVÁ, P. On the nonlocal computational modelling of damage in brittle and quasi-brittle materials. In Proceedings of CSCC 2020. Sofia: IEEE Conference Publishing Services (CPS), 2021. p. 7777-1 (7777-8 p.)ISBN: 0000000000.
Detail

VALA, J. On direct and inverse diffusion problems useful in computational disease spread modelling. In ICNAAM 2020 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2021. p. 7777-1 (7777-4 p.)ISSN: 0094-243X.
Detail

VALA, J. Modelling of micro- and macro-fracture in cementitious composites. In Proceedings of the Conference Algoritmy 2020. Bratislava: STU, 2020. p. 181-190. ISBN: 978-80-227-5032-5.
Detail

REK, V.; VALA, J. On a distributed computing platform for a class of contact - impact problems. SNA´21 - Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Institute of Geonics CAS, 2021. p. 64-67. ISBN: 978-80-86407-82-1.
Detail

BULANTOVÁ, J., LACHOVÁ, A. Teoretické řešení střech s Geogebrou. Proceedings of the CZECH-SLOVAK CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS 2020. First. Bratislava: SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of Chemical and Food Technology STU, 2020. s. 71-74. ISBN: 978-80-8208-047-9.
Detail

MENCÁKOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J. Výuka deskriptivní geometrie na FAST VUT v době „koronavirové“. Proceedings of the Czech-Slovak conference on geometry and graphics 2020. First. Bratislava: SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of Chemical and Food Technology STU, 2020. s. 131-138. ISBN: 978-80-8208-047-9.
Detail

ZRŮSTOVÁ, L.; URBÁNEK, F. Přehled základních konstrukcí lineární perspektivy v programu Geogebra. Proceedings of the CZECH-SLOVAK CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS 2020. First Edition. Bratislava: SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of chemical and food technology STU, 2020. s. 183-186. ISBN: 978-80-8208-047-9.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. Výpočtové modelování šíření trhlin v kvazikřehkých kompozitních materiálech. Prague: Institute of Mathematics CAS, 2020. s. 20-20.
Detail

TRCALA, M.; HOKEŠ, F.; NĚMEC, I.; VANĚČKOVÁ, A. Viscous material models in dynamic analysis of structures. 20th PANM 2020 Proceedings. Prague: Institute of Mathematics AS CR, 2021. p. 1-8.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V.; JAROŠOVÁ, P. On a computational approach to micro- and macro-modelling of damage in brittle and quasi-brittle materials. International Journal of Mechanics, 2020, vol. 14, no. 1, p. 185-197. ISSN: 1998-4448.
Detail