Detail projektu

Architektonické dědictví globalizovaného světa

Období řešení: 01.06.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

Označení

RP_VS/2019/3

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (01.06.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (01.06.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- plně financující (01.06.2019 - 31.12.2019)