Detail projektu

Stochastické symetrické blokové šifrování počítačových souborů pomocí prostředků umělé inteligence pro účely cloudových služeb

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Cílem projektu je vývoj aplikace stochastického symetrického blokového šifrování počítačových souborů bajt po bajtu pomocí umělé neuronové sítě adaptované na autoasociativní funkci. Uvedenou adaptací se náhodně vygeneruje šifrovací klíč tvořený konfigurací sítě, tj. synaptickými vahami, který pak bude užit k šifrování resp. dešifrování počítačového souboru užitím několika stochastických mechanismů. Výsledky projektu umožní rozšíření stávajících služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytovaných v sektorech bankovnictví, pojišťovnictví a obchodu, o nabídku šifrování citlivých dat pomocí prostředků umělé inteligence, např. formou cloudových služeb, s rozšířením na sektory veřejné správy, energetiky, obrany apod.

Klíčová slova
Šifrování dat; Kybernetická bezpěčnost; Umělá inteligence; Couldové služby

Označení

FW01010289

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Křivan Miloš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ptáček Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- plně financující