Detail projektu

Přírodou inspirované nanokompozitní pěny pro konstrukční aplikace

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Progresivní a strategické technologické sektory vyžadují pro svůj další rozvoj vývoj nové generace chytrých a robustních materiálů, které splňují komplexní nároky na mechanickou robustnost, nízkou hmotnost a další specificky požadované vlastnosti. V současné době polymerní pěny poskytují jistou míru odpovědi na rázuvzdorné a lehké materiály ovšem jejích struktura je jenom obtížně kontrolovatelná běžnými výrobními postupmi a neumožňují plné využití potenciálu, které tyto materiály skrývají. Inspirace pro vhodný strukturní dizajn polymerních pěn poskytující bezprecedentní kombinaci tuhosti, pevnosti a rázové houževnatost pochází z přírodních kompozitů jako jsou například kosti nebo bambus. Tyto struktury využívají jednoduché stavební prvky ovšem skládají ji je do velmi komplexních hierarchických struktur s gradientem porozity. Tento projekt je zaměřen na vývoj biomimetických, gradientních nanokompozitních pěn s kontrolovanou morfologii pórů (velikost, tvar, přepojení, prostorové rozmístění). Hlavní záměr projektu spočívá v nalezení vhodných zpracovatelských technik poskytující kontrolu nad morfologii a gradientem pórů na různých rozměrových úrovních polymerního nanokompozitu (od nano až po makro rozměry). Spojení mezi složením polymerního nanokompozitu, procesními parametrami, vyslednou strukturou a mechanickými vlastnostmi bude podrobeno detailnímu výzkumu. Výsledky tohoto projektu přispějí nejen k vývojí vhodných metod pro přípravu gradientních pěn ale take k poznání jako ovlivňuje strukturní dizajn výsledné mechanické vlastnosti.

Klíčová slova
Porézní struktury, polymerní pěny, nanokompozity, mechanické vlastnosti, struktura, biomimetika

Označení

LTAUSA19059

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ondreáš František, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Lepcio Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Svatík Juraj, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Zárybnická Klára, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Zbončák Marek, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Žídek Jan, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Pokročilé polymerní materiály a kompozit
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)
Středoevropský technologický institut VUT
- odpovědné pracoviště (28.03.2019 - 28.03.2019)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - PODPROGRAM INTER-ACTION LTAUSA19
- plně financující (2020-01-08 - 2022-12-31)