Detail projektu

Inovační voucher - Výzva III. - ASIO NEW spol. s r.o.

Období řešení: 17.04.2019 — 16.09.2019

O projektu

Předmětem smluvního vžzkumu bude zpracování odborného posouzení zaměřeného na přehled možností získávání tepelné energie z odpadní vody k dalšímu využití.

Popis anglicky
The subject of contractual research will be the elaboration of an expert assessment focusing on an overview of the possibilities of obtaining heat from wastewater for further use.

Klíčová slova
tepelná energie, odpadní voda

Klíčová slova anglicky
heat energy, waste water

Označení

SR12957083

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (11.03.2019 - nezadáno)
AdMaS EGAR - Vodní hospodářství obcí
- spolupříjemce (11.03.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- plně financující

Výsledky

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K. Přehled možností získávání tepelné energie z odpadní vody k dalšímu využití. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-82.
Detail