Detail projektu

Analýza vnitřního prostředí staveb a budov s téměř nulovou spotřebou energií

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2020

O projektu

Navrhovaný záměr je komplexním projektem v oblasti vnitřního prostředí budov a jeho řízení a to z mnoha hledisek. Hlavní součástí projektu bude problematika energetického hodnocení budov. Další částí bude výzkum nanovlakenných materiálů pro potřeby filtrace vzduchu. V případě výzkumu nanofiltrů bude výstupem samotné měření a jako součást výsledků výzkumu bude i analýza provedená porovnáním s hlavními zástupci stávajících výrobků běžně dostupných na trhu.

Označení

FAST-S-19-5863

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Blasinski Petr, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Bartek Vojtěch, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Cakl Dominik, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Dokládalová Tereza, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Doležal Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Formánek Marian, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Frčka Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Hakl Jaroslav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Horká Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Jurča Jaromír, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Jůza Štěpán, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Králová Kateřina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Kynclová Tereza
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Miček Denis, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Moštěk Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Počinková Marcela, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Rubinová Olga, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Tomeš Adam, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Vaščáková Alena, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Vrána Jakub, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Vyhlídalová Karolína, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Zaoralová Kateřina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2019 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

RUBINA, A. Živé televizní interview ze stavebních veletrhů v Brně, stánku CTI ČR. Brno: Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s., 2019.
Detail

RUBINA, A. Expert popisuje správné větrání. Jak snížit riziko šíření covidu doma, v taxíku či místnostech bez oken, interview. Lidovky.CZ. Praha: MAFRA, a.s., LIDOVKY.CZ, ISSN 1213-1385, 2020. s. 1 (1 s.). ISSN: 1213-1385.
Detail

RUBINA, A.; STOJANOVÁ, B. Metodika postupu realizace VZT v čistých prostorách. Praha: Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s., 2019. s. 1-12. ISBN: 978-80-86208-23-7.
Detail

JŮZA, Š.; RUBINA, A. Domácí "chytré" automatizace pro rodinné domy. Český instalatér, 2019, roč. 2, č. 2019, s. 31-33. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A. Postup při realizaci systémů VZT na stavbě čistých prostorů. In X. sympozium GREEN WAY 2019. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. s. 27-29. ISBN: 978-80-02-02846-8.
Detail

UHER, P.; RUBINA, A. Vliv proudění vzduchu na čistotu prostoru operačního sálu. In X. sympozium GREEN WAY. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. s. 43-46. ISBN: 978-80-02-02846-8.
Detail

HORÁK, P.; HORÁK, J. Volba zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV s ohledem na energetickou náročnost budov. In Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. s. 84-88. ISBN: 978-80-02-02847-5.
Detail

RUBINA, A. Aerosolové a mikrobiální mikroklima čistého prostoru. Brno: XXVI. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena, 2019. s. 1-24.
Detail

RUBINA, A. Veřejné budovy v Česku trápí nízká kvalita vzduchu, hlavně kvůli CO2. Praha: Ekonomický magazín, interview - citace, 2019. s. 1-3.
Detail

RUBINA, A. Retrofit z pohledu projektanta montážní firmy. Praha: Topinfo s.r.o., 2019. s. 1 (1 s.).
Detail

BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Elektrostatické filtry a jejich hodnocení v souladu s ČSN EN ISO 16890. Český instalatér, 2019, roč. 29, č. 4/2019, s. 28-31. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A. Stanovení průtoku spalovacího vzduchu vzduchovodem a fasádním otvorem. Topenářství, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 18-19. ISSN: 1211-0906.
Detail

HORÁK, P.; HORÁK, J. Výběr zdroje tepla pro rodinný dům s ohledem na energetickou náročnost a další faktory. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

VRÁNA, J. Nová evropská norma pro využití šedých vod. In SANHYGA 2019, 24. medzinárodná vedecko-technická konferencia. Bratislava: SSTP, 2019. s. 87-95. ISBN: 978-80-89878-49-9.
Detail

VRÁNA, J.; MOŠTĚK, J. Měření průtoků a spotřeb vody v bytových domech. In SANHYGA 2019, 24. medzinárodná vedecko-technická konferencia. Bratislava: SSTP, 2019. s. 49-58. ISBN: 978-80-89878-49-9.
Detail

RUBINA, A. Praktické zkušenosti pro výběr ventilátorů a jejich použití. Hradec Králové: konference Vytápění a instalace 2019, Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s., 2019. s. 1-17.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; JŮZA, Š.; CAKL, D. Řízení ventilátoru podle koncentrace CO2. Český instalatér, 2020, roč. 4, č. 2020, s. 24-26. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A. Vzduchotechnické systémy u budov s téměř nulovou spotřebou energie. Stavebnictví, 2020, roč. 2020, č. 6, s. 34-38. ISSN: 1802-2030.
Detail

JURČA, J.; HORÁK, P. INFLUENCE OF SUSTAINABLE ASPECTS ON ASSESSMENT OF INTERNAL BUILDING ENVIRONMENT. In INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2019. Bratislava: SSTP, 2019. p. 109-116. ISBN: 978-80-89878-56-7.
Detail

RUBINA, A. V nemocnicích se mohou skrývat odolné mikroorganismy . Zásadní vliv na bezpečnost pacientů má kvalita výstavby i chování personálu - interview. Topenářství, 2019, roč. 8, č. 2019, s. 88-89. ISSN: 1211-0906.
Detail

DOLEŽAL, J.; FORMÁNEK, M. Numerická simulace proudění kapaliny uvnitř akumulačního zásobníku. In Juniorstav 2020. 2020. s. 1-4. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

RUBINA, A. Vnitřní prostředí budov, vliv Ecodesignu vzduchotechnických jednotek na tepelný komfort obsluhovaných prostorů. OUVERTURA Stavebního veletrhu Brno 2020, Brno: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2020. s. 1-13.
Detail

RUBINA, A. Větrání v době pandemie koronaviru. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2020. s. 1 (1 s.). ISSN: 1801-4399.
Detail

BLASINSKI, P.; RUBINA, A. Elektrostatické filtry a jejich hodnocení v souladu s ČSN EN ISO 16890. TZB-info, 2020, roč. 1, č. 2020, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A. Koronavirus přiletí oknem? Obavy z větrání Prymula zahání, expert zmínil potíž klimatizací. Praha: Jaroslav Šimáček - Blesk.cz - zprávy, 2020. s. 1 (1 s.).
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Praktické zkušenosti ze znalecké činnosti v oboru vzduchotechnika - webinář. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2020. s. 1-259.
Detail

MOŠTĚK, J. Analýza špičkových průtoků pro různé časové intervaly. Brno: ECON, 2020. s. 877-882.
Detail

VRÁNA, J.; MOŠTĚK, J. Průtoky a spotřeby vody v různých časových intervalech. Český instalatér, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 34-37. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A. Bezpečný provoz klimatizací a vzduchotechnických zařízení v období epidemie. Brno, Strojírenský zkušební ústav: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., 2020.
Detail

RUBINA, A.; TRČKA, M.; CAKL, D.; BLASINSKI, P.; UHER, P.; JŮZA, Š.; Vysoké učení technciké v Brně: Automatický redistributor vzduchu pro vzduchotechnické jednotky. 33993, užitný vzor. (2020)
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; WIERZBICKÁ, H.; VYHLÍDALOVÁ, K.; HORKÁ, L.; VAŠČÁKOVÁ, A.: Tlumiče AirTechnology; Návrhový program pro stanovení akustických parametrů tlumičů hluku výrobce fy. Klimat, Slovenská republika. Air Technology s.r.o., Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín Ján Skovajsa-KLIMAT, Beckov 587, 916 38. URL: http://www.klimat.sk/index.php?p=kontakt. (software)
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; WIERZBICKÁ, H.; VYHLÍDALOVÁ, K.; HORKÁ, L.; VAŠČÁKOVÁ, A.: Výpočetní software pro tlumiče hluku SPOLMONT; Software pro výpočet tlumičů hluku SPOLMONT, s.r.o. Software je podle SoD vlastnictvím výrobce tlumičů (objednatele) SPOLMONT, s.r.o. Program je dostupný u výrobní firmy SPOLMONT, s.r.o.,Jiráskova 381, 755 01 Vsetín, IČ: 64084990.. URL: https://spolmont-vzt.cz/projekt-akustickeho-mereni. (software)
Detail