Detail projektu

Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov

Období řešení: 01.05.2020 — 31.12.2021

O projektu

Projekt posilní multidisciplinárne kompetencie absolventov 3 popredných výskumno-vzdelávacích pracovísk z prihraničných regiónov na ČR-SR hranici v oblastiach technológií výroby sklených a keramických materiálov a ich plazmových úprav s cieľom zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s dopadom na regionálnu sklársku priemyselnú základňu. Tieto sa dosiahnu prostredníctvom výmenných stáží študentov a odborných pracovníkov, získaním aditívnych kompetencií a zručností a zvýšením ich odbornej kvalifikácie v expert. postupoch rozvíjaných na partnerských pracoviskách, ako aj prípravou špeciálnych učebných textov začlenených do procesu výchovy absolventov. Bude vytvorená expertná pracovná skupina. Vykoná sa analýza spoločných potrieb pre uplatnenie absolventov na trhu práce, resp. pozície a uplatnenia výsledkov výskumu v medzinárodnom meradle. Za účelom zvyšovania atraktívnosti technických odborov pre žiakov a rodičov bude vytvorená spoločná internetová prezentácia, do ktorej budú zainteresovaní všetci projektoví partneri.

Klíčová slova
Keramika, sklo, mikrostruktura

Označení

NFP304010U702

Originální jazyk

slovenština

Řešitelé

Pouchlý Václav, Ing., Ph.D., ING-PAED IGIP
- hlavní řešitel (16.01.2019 - nezadáno)
Kachlík Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (16.01.2019 - nezadáno)
Salamon David, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.09.2019 - 28.02.2021)
Spusta Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.09.2019 - 28.02.2021)
Tan Hua, Ph.D.
- spoluřešitel (01.09.2019 - 28.02.2021)

Útvary

Inovační technologie v keramice
- příjemce (16.01.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - Interreg 2014 - 2020, Programy přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce

- plně financující (2020-07-27 - 2021-12-31)