Detail projektu

iNETME - International NET for Mechanical Engineering

Období řešení: 01.06.2019 — 31.12.2022

O projektu

Projekt rozšiřuje a prohlubuje činnost odborné projektové kanceláře pro podporu mezinárodních, zejména evropských projektů s důrazem na rámcové programy EU v oblasti strojního inženýrství i na oborově spřízněné výzkumné organizace (VO) v ČR a odbornou veřejnost za účelem podpory oborově zaměřených konsorcií. Záměrem je vytvořit takové prostředí, které vnímá zvýšení účasti českých výzkumných institucí v mezinárodních programech VaV a také v bilaterálních aktivitách v širších souvislostech a poskytuje promyšlený komplex služeb. Důraz je v projektu kladen na vysoce odbornou a specializovanou podporu, která zahrnuje komplexní podporu.

Klíčová slova
strojní inženýrství, projektová kancelář, mezinárodní projekty, výzkumné organizace

Označení

LTI19001

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hlinka Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.06.2019 - 31.12.2022)

Útvary

NETME Centre
- příjemce (09.12.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-INFORM
- plně financující (2019-07-04 - 2022-12-31)