Detail projektu

TheMaSyC - Thermal Management Systems and Components - Sysmém pro tepelný management elektrických vozidel a testování jeho komponent

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2021

O projektu

Projekt TheMaSyC je zaměřen na vytvoření kompletního systému technických komponent a testovacích postupů, které jsou nutné pro testování systémů pro aktivní tepelný management EV vozidel, především pak akumulátorů, výkonových prvků a HVAC pro kabinu. V rámci projektu budou vytvořeny originální komponenty/funkční vzorky simulujcící skutečnou zátěž systému, jako jsou battery simulator, cabin simulator atd. Nedílnou součástí systému bude také soubor a postup pro testování těchto komponent v extrémních provozních podmínkách za pomoci klimatické komory VUT. Tyto postupy mají dnes na trhu velký aplikační potenciál v podobě služeb nabízených/komercializovaných přes aplikačního partnera/garanta firmy Sattelo.

Klíčová slova
Elektrická vozidla, tepelný management, služby, klimatická komora, battery simulator

Označení

TJ02000028

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kopečková Barbora, Ing. - hlavní řešitel
Fišer Jan, Bc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Janíčková Žaneta, Ing. - spoluřešitel
Pech Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pokorný Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šíp Jan, Ing. - spoluřešitel
Toma Róbert, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Energetický ústav
- příjemce (16.10.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- plně financující (2019-03-01 - 2021-02-28)

Výsledky

KOPEČKOVÁ, B.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; PECH, O. TEPELNÝ MANAGEMENT ELEKTRICKÝCH VOZIDEL A SYSTÉM PRO TESTOVÁNÍ JEHO KOMPONENT. 2019. s. 1-26.
Detail

KOPEČKOVÁ, B.; FIŠER, J.; PECH, O.; POKORNÝ, J.; ŠÍP, J.; TOMA, R.; WAN, Q.; JANÍČKOVÁ, Ž.: CS; Cabin simulator. Laboratoř klimatické komory, budova D5, areál FSI VUT v Brně, Technická 2, 61669 Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOPEČKOVÁ, B.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; PECH, O.; ŠÍP, J.; TOMA, R.; WAN, Q.; JANÍČKOVÁ, Ž.: Soubor testů; Systém testování výrobků aktivního tepelného managementu EV vozidel při provozních a extrémních klimatických podmínkách. Jedná se o elektronický dokument, který je ve vlastnictví obou zapojených stran, VUT a Sattelo.. (ostatní)
Detail

KOPEČKOVÁ, B.; FIŠER, J.; PECH, O.; POKORNÝ, J.; ŠÍP, J.; TOMA, R.; WAN, Q.; JANÍČKOVÁ, Ž.: BS; Battery simulator. Laboratoř klimatické komory, budova D5, areál FSI VUT v Brně, Technická 2, 61669 Brno. (funkční vzorek)
Detail