Detail projektu

Studie zjištění využitelnosti zjednodušených metod určení úhlové stability pro online Dynamic Stability Assessment (DSA)

Období řešení: 28.08.2018 — 11.12.2018 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Záměrem studie bylo posouzení využitelnosti zjednodušených metod pro určování dynamické stability, které by nahradily simulační výpočet na podrobném modelu soustavy. Cílem bylo zhodnotit výsledky získané v aplikaci DSA vyvíjené ve společnosti ČEPS, a. s. Jednalo se o statistické vyhodnocení získaných dat, dále o použití přímých metod posuzování dynamické stability (byl nutný výběr metod a úprava modelu pro jejich aplikaci) a srovnání dosažených výsledků. Studie ukázala, že přesnost zjednodušených metod závisí na použitém ekvivalentu soustavy a nemusí vždy správně postihnout chování sítě z hlediska dynamické stability. Vlastníkem výsledků je ČEPS, a.s. a výsledky bude také využívat.

Klíčová slova
Dynamická stabilita, úhlová stabilita, přímé metody, model elektrizační soustavy.

Označení

2018_SR18857120

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (28.08.2018 - 31.12.2018)
Bátora Branislav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (28.08.2018 - 31.12.2018)
Koudelka Jan, Ing.
- spoluřešitel (28.08.2018 - 31.12.2018)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- odpovědné pracoviště (10.09.2018 - nezadáno)
ČEPS, a.s.
- objednatel (10.09.2018 - nezadáno)
oddělení-EEN-CVVOZE
- příjemce (28.08.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (28.08.2018 - 11.12.2018)

Výsledky

TOMAN, P.; BÁTORA, B.; KOUDELKA, J. Studie zjištění využitelnosti zjednodušených metod určení úhlové stability pro online Dynamic Stability Assessment (DSA). 2018.
Detail