Detail projektu

Multifunctional biocomposites produced from spent coffee grounds

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2020

O projektu

Multifunkční biokompozity na báze kávové sedliny

Klíčová slova
Spent coffee grounds; polyhydroxyalkanotes; biocomposites

Označení

7AMB19AT

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Kovalčík Adriána, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Černeková Nicole, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Kučera Dan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Obruča Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Pernicová Iva, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- příjemce (23.05.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - společné výzkumné projekty
- plně financující