Detail projektu

Výzkum topologických vlastností diskrétních procesů a jejich využití pro optimalizaci statistického vzorkování

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018

O projektu

Téma předkládaného juniorského specifického výzkumu přímo navazuje na předchozí výzkumnou činnost autora v tématu optimalizace statistického vzorkování. Projekt cílí na studium funkcí vyšších řádů pro hodnocení diskrétních bodových procesů, předpokládá rozvoj perspektivního tématu rychlého paralelního řešení Voroného diagramu, vývoj nástroje pro rekurzivní dekompozici hyperprostoru a mapování rozdělení potenciální energie částicového systému pro vyhodnocení neobsazených oblastí. ( http://www.fce.vutbr.cz/STM/masek.j/Masek_SV_2018.pdf )

Označení

FAST-J-18-5254

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mašek Jan, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Approximation of Voronoï cell attributes using parallel solution. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2019, vol. 132, no. 132, p. 7-17. ISSN: 0965-9978.
Detail