Detail projektu

Dopad SNCR na kvalitu vysokoteplotních popílků a jejich využití jako příměsi do cementových kompozitů

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Nové emisní limity byly podnětem pro zavedení SNCR během spalovacího procesu v tepelných elektrárnách. Tato technologie sebou však přinesla ovlivnění vlastností hojně využívaného vysokoteplotního úletového popílku. Negativní změny vlastností vysokoteploního popílku dané zavedením SNCR mohou vézt k výraznému snížení jeho využtelnosti pro výrobu cementových kompozitů a je proto třeba objasnit, do jaké míry jsou výsledné vlastnosti kompozitu tímto popílkem ovlivněny a navrhnout metodiku jak tento popílek bezproblémově a vhodně nadále využívat.

Označení

FAST-J-18-5367

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ťažký Martin, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

ŤAŽKÝ, M.; OSUSKÁ, L.; HELA, R. Vybrané designové úpravy architektonických betonů a jejich vliv na mechanické parametry a trvanlivost. In Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 455-460. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Dopady denitrifikace el. Popílků na jejich využití ve výrobě betonu. Krynica-Zdrój: UNIA UPS, 2018.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; OSUSKÁ, L.; NOVOSAD, P.; HELA, R. Impact of selected architectural concrete modifications on mechanical parameters and durability. International Journal of Engineering and Technology, 2019, vol. 11, no. 4, p. 97-100. ISSN: 1793-8236.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; OSUSKÁ, L.; HELA, R. Development of the HVFAC modulus of elasticity. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2019. p. 155-160. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
Detail