Detail projektu

Vývoj vysokohodnotných betonů odolných vůči chemicky agresivním prostředím speciálních zemědělských staveb

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020

O projektu

V současné zemědělské produkci převažuje živočišní výroba nad rostlinnou, s čím souvisí nejen rozšiřování chovných stanic ale taktéž rekonstrukce těch stávajících. Při výstavbě nových či sanaci současných hospodářských staveb je nutné brát zřetel na vysokou odolnost použitého stavebního materiálu vystavenému vysoce agresivnímu prostředí. Motivací pro realizaci tohoto projektu je zvýšení odolnosti a životnosti betonových zemědělských konstrukcí pro silážní žlaby, sklady kejdy nebo bioplynové stanice bez nutnosti aplikace sekundární ochrany. Pro tyto specifické stavby budou vyvinuty receptury speciálních vysokohodnotných betonů, které budou zároveň zakomponovány do digitalizovaných konstrukčních návrhů pro rychlejší, ekonomičtější výstavbu a údržbu budov s nižším dopadem na životní prostředí.

Klíčová slova
Beton; chemicky agresivní prostředí; trvanlivost betonu,

Označení

TH03020072

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- spolupříjemce (11.05.2017 - nezadáno)
ZAPA beton a.s.
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- částečně financující (2018-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

GUSAK, D.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. STUDIUM ODOLNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ JUNIORSTAV 2019. Brno: VUT Brno, 2019. s. 496-501. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Study On The Resistance Of High-Performance Concrete To The Selected Chemically Aggressive Environments. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: ISERD, 2018. p. 25-31.
Detail

HUBÁČEK, A. Assessment of the influence of curing laquers on the durability on concrete products. In 26th International Conference Concrete Days. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 132-139. ISBN: 9783035716689.
Detail

HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; OSUSKÁ, L. PROPERTIES OF HIGH TEMPERATURE FLY ASHES AFTER APPLICATION SNCR TECHNOLOGY FROM THE CONCRETE PRODUCERS POINT OF VIEW. In EuroCoalAsh 2019. Dundee: University of Dundee, 2019. p. 157-164. ISBN: 9780957326323.
Detail

SLEZÁK, V.: PP ZAPA 01/TH03020072; Vysokohodnotný beton odolný vůči chemicky agresivním prostředím speciálních zemědélských staveb. ZAPA beton a.s., 683 51 Holubice u Brna. (poloprovoz)
Detail

SLEZÁK, V.; HELA, R.: OT ZAPA 01/TH03020072; Výroba betonu s odolností do agresivního prostředí zemědělských staveb. Technologie byla ověřena dne 11. 10. 2019 na betonárně Holubice firmy ZAPA beton a.s., 683 51 Holubice u Brna za účasti hlavního řešitele ZAPA beton a.s. zastoupenou hlavním technologem oblasti Morava Ing. Danielem Miczkem a technology Ing. Jiřím Grebíkem a Ing. Petrem Novosadem, Ph.D. a VUT v Brně zastoupeném prof. Ing. Rudolfem Helou, CSc. a Ing. Adamem Hubáčkem, Ph.D... (ověřená technologie)
Detail