Detail projektu

Maximálně efektivní využití sekundárních materiálových zdrojů při výstavbě a rekonstrukcích vozovek

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020

O projektu

V průběhu řešení projektu bude dosaženo snížení množství dosud v dopravních stavbách nepoužitelného materiálu tím, že budou vyvinuty a prakticky ověřeny nové stavební směsi a technologie založené na využití skládkovaného materiálu. Vzhledem ke značnému objemu těchto dosud nevyužitelného odpadu z výroby kameniva dojde díky jeho využití v oboru dopravního stavitelství k minimalizaci ekologické zátěže při skládkování materiálu. Současně budou zefektivněny postupy získávání R - materiálu při modernizacích a rekonstrukcích stávajících asfaltových vozovek a tím zvýšit kvalitu získávaného R - materiálu, který tím získá vyšší potenciál uplatnění v nových konstrukčních vrstvách vozovek. Jde zejména o využití výsivek, prachovitých částic, vznikajích jak při výrobě kameniva tak i při výrobě AS.

Klíčová slova
R-materiál, sekundární materiál, vozovka, kamenivo

Označení

TH03030316

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)
Dašek Ondřej, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)
Stehlík Dušan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)
Varaus Michal, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2018-01-19 - 2020-12-31)

Výsledky

VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; DAŠEK, O.; STRAKA, P.; HRBEK, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Froněk, spol. s r.o., Rakovník, Rakovník II, CZ: Stmelená směs pro podkladní vrstvy vozovek. 32707, užitný vzor. (2019)
Detail