Detail projektu

Eliminace emisí oxidu siřičitého při výpalu keramického střepu na bázi fluidních elektrárenských popílků

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Fluidní popílky představují vzhledem k vysokým objemům jejich vzniku a mineralogickému složení velmi zajímavou alternativní a levnou keramickou surovinu. Negativním aspektem jejich použití je uvolňování značného množství oxidu siřičitého během jejich výpalu nad cca teplotu 1000 °C v důsledku rozkladu obsaženého anhydritu. Pro praktické využití fluidních popílků v technologii pálených staviv se jako nezbytné nabízí nalezení mechanismu vázání síry v keramickém střepu (bez možnosti úniku SO2 během výpalu a zvýšení výkvětotvornosti vypáleného střepu) do struktury skelné fáze nebo komplexních foidů ze skupiny sodalitu (sodalit, nosean, hauyn) vznikající během výpalu.

Klíčová slova
keramický střep;fluidní popílek;výpal;oxid siřičitý;výkvětotvornost

Označení

GA18-02815S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (30.03.2017 - nezadáno)

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (30.03.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (01.01.2018 - 31.12.2020)