Detail projektu

Eliminace emisí oxidu siřičitého při výpalu keramického střepu na bázi fluidních elektrárenských popílků

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020

O projektu

Fluidní popílky představují vzhledem k vysokým objemům jejich vzniku a mineralogickému složení velmi zajímavou alternativní a levnou keramickou surovinu. Negativním aspektem jejich použití je uvolňování značného množství oxidu siřičitého během jejich výpalu nad cca teplotu 1000 °C v důsledku rozkladu obsaženého anhydritu. Pro praktické využití fluidních popílků v technologii pálených staviv se jako nezbytné nabízí nalezení mechanismu vázání síry v keramickém střepu (bez možnosti úniku SO2 během výpalu a zvýšení výkvětotvornosti vypáleného střepu) do struktury skelné fáze nebo komplexních foidů ze skupiny sodalitu (sodalit, nosean, hauyn) vznikající během výpalu.

Klíčová slova
keramický střep;fluidní popílek;výpal;oxid siřičitý;výkvětotvornost

Označení

18-02815S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (30.03.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2018-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. The influence of the raw materials mixture on the properties of forsterite ceramics. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Vliv surovinového složení na syntézu forsteritu. In Suroviny 2018. 2018. Praha: Silikátová společnost České republiky z.s., 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02812-3.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Vlastnosti fluidních elektrárenských popílků s ohledem na jejich použitelnost ve výrobě pálených staviv. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1801-4399.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M. The fly ash of class C for ceramic technology. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M. Perspektivy a úskalí využití fluidních popílků v keramické technologii. In Sborník abstraktů SUROVINY 2018. 2018. Praha: Silikátová společnost České republiky z.s., 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02812-3.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Syntéza forsteritové keramiky s využitím popílku jako suroviny a jeho vliv na výsledné vlastnosti vypáleného keramického střepu. In Sborník recenzovaných přednášek 4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. Brno: Asociace pro využití energetických produktů a Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 65-75. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Impact of Fly Ash as a Raw Material on the Properties of Refractory Forsterite–Spinel Ceramics. Minerals, 2020, vol. 10, no. 9, p. 1-12. ISSN: 2075-163X.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M. Sulphur Dioxide Emissions during the Firing of Ceramic Bodies Based on Class C Fly Ash. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2019. p. 149-154. ISSN: 1662-9779.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Influence of Different Raw Material Mixtures with Olivines on Synthesis and Properties of Forsterite Ceramics. In THERMOPHYSICS 2019: 24th International Meeting of Thermophysics and 20th Conference REFRA. AIP conference proceedings. 2170. United States of America: AIP Conference Proceedings, 2019. p. 020012-1 (020012-7 p.)ISBN: 978-0-7354-1917-9. ISSN: 0094-243X.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Formation and Influence of Magnesium-Alumina Spinel on the Properties of Refractory Forsterite-Spinel Ceramics. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 54, no. 1, p. 135-141. ISSN: 1580-2949.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Vylepšení vlastností forsteritové keramiky přidáním elektrárenského popílku. Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 632-638. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M. Influence of Class C Fly Ash on the Properties of Plastic Clay and Fired Brick Body. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 54, no. 1, p. 107-111. ISSN: 1580-2949.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Influence of Fly Ash Addition in the Raw Mixture on Synthesis and Properties of Forsterite. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2019. p. 180-185. ISSN: 1662-9779.
Detail