Detail projektu

Vliv technologií povrchových úprav na trvanlivost betonových dlažeb

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Podstatou projektu je návrh a testování betonových výrobků, jejichž struktura a povrch byl zušlechtěn pomocí vytvrzovacího laku, případně pomocí impregnace nebo jiné technologie. Důraz bude kladen na posouzení trvanlivosti betonových dlažeb, zejména povrchové nasákavosti, odolnosti povrchu proti působení vody a CHRL, obrusnosti betonu, odolnosti proti UV záření a skluzu. Sledována bude také stálobarevnost či náchylnost ke tvorbě výkvětů. Dosažené výsledky budou srovnány vlastnostmi referenčních výrobků bez povrchové úpravy.

Označení

FAST-S-17-4737

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hubáček Adam, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Mikulica Karel, Ing. - spoluřešitel
Nováková Iveta, Ing. - spoluřešitel
Sovová Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Ťažká Lucia, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

OSUSKÁ, L.; HUBÁČEK, A. Possibilities of Increasing the Durability of Concrete Products by Technologies Based on Surface Hardening. In Solid State Phenomena (Volume 272). Solid State Phenomena. 1. Switzerland: Tras tech publication, 2018. p. 197-202. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

HUBÁČEK, A.; HÁJKOVÁ, I. Water-Tight Concrete Constructions and Directives for their Design and Realization. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. p. 154-158. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 1662-9752.
Detail

HUBÁČEK, A. Systems and regulations for design and application of water-tight concrete structures. In 24th International Conference Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 203-208. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

SOVOVÁ, K.; MIKULICA, K.; HUBÁČEK, A.; DVOŘÁK, K. Behavior of high strength concrete at high temperatures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publishing, 2018. p. 259-264. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

HUBÁČEK, A. MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ TRVANLIVOSTI BETONOVÝCH VÝROBKŮ TECHNOLOGIEMI NA BÁZI VYTVRZOVÁNÍ JEJICH POVRCHU. In 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnostCSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail