Detail projektu

Užití numerických modelů pro simulace evakuace a pohybu osob ve shromažďovacích stavbách

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Projekt je zaměřen na problematiku omezení a vlivu geometrie modelů pohybu osob s důrazem na realističnost simulace a spolehlivost výsledků takového modelu se zaměřením na rozsáhlé stavby pro shromažďování osob a velké dopravní uzly. Budu zkoumat samotné možnosti využití softwarových nástrojů pro požárně bezpečnostní posouzení dle tuzemských norem. A to na vytvořených modelech vybraných reálných staveb. Zkušební modely budou vymodelovány komplexně včetně geometrických detailů, které by mohly ovlivnit proudění evakuovaného davu.

Označení

FAST-J-17-4747

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Okřinová Petra, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

OKŘINOVÁ, P. Use to a numerical model to simulate the evacuation of railcar. In Young Scientist 2017. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 1-11. ISBN: 978-80-553-3136-2.
Detail

APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z. Evakuace osob z tunelů železnice a metra v kontextu ochrany měkkých cílů. In Zbornik abstraktov - Tunely a podzemné stavby 2018. Žilina: Slovenská tunelárská asociácia, Podunajská24, 82106, Bratislava, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-973073-9-4.
Detail

OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P. Užití numerických modelů v dopravním systému pražského metra D. In Sborník příspěvků - JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 1-10. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail